सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

प्रकाश मल्ल ९८४००१३३३९

ईमेल: 
prakashmallathakuri@gmail.com
फोन: 
9840013339