सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

दिल बहादुर पौडेल ९८५८३६६२७७,९८४८०२३१२८

ईमेल: 
Ito.sorumun@gmail.com
फोन: 
9858366277

प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत  

Section: 
प्रशासन