सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: dharmabdrshahi2079@gmail.com
फोन नं: ९८४८१५२६८४

उपाध्यक्ष

ईमेल: shahikeshar27@gmail.com