सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँसराई जस्ता व्यक्तिगत तथा सामाजिक घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा दर्ता गराऔँ ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: dharmabdrshahi2079@gmail.com
फोन नं: ९८४८१५२६८४

उपाध्यक्ष

ईमेल: shahikeshar27@gmail.com