सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सोरु गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ २०७९।०८० 05/16/2023 - 13:29 PDF icon सोरु गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६.pdf
सोरु गाउँपालिकाको स्थानिय पूर्वाधार मर्मत सम्हार कोष तथा कार्य संचालन कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 11:09 PDF icon सोरु गाऊँपालिकाको स्थानिय पुर्वाधार मर्मत सम्भार कोष तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 11:05 PDF icon सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०७९.pdf
वातावरण तथा सामाजिक प्रवाभ मूल्याङ्कन दिगदर्शन २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 11:03 PDF icon वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाब मुल्या‌‌कन दिगदर्शन, २०७९.pdf
गैर सरकारी संस्था समन्वय,परिचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 10:59 PDF icon गैर सरकारि स‌‍.स. परिचालन तथा......, २०७९.pdf
गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 10:55 PDF icon गुनासो व्यवस्थापान कार्यविधी, २०७९.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 10:53 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७९.pdf
प्राविधिक कर्मचारीहरुको फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 10:46 PDF icon फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कायबिधी २०७९.pdf
मेलमिलाप केन्द्र संचालन कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 10:44 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र संचालन कार्यबिधी २०७९ (2).pdf
न्यायिक समिति संचालन कार्यविधी सम्बन्धी ऐन २०७९ २०७९।०८० 03/01/2023 - 14:26 PDF icon न्याइक समिती कार्यबिधी सम्बन्धि यन.pdf

Pages