FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सोरु गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धि कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/10/2024 - 19:47 PDF icon CamScanner 05-09-2024 08.59.pdf
नक्सा पास प्रकृयामा नआई पहिले नै वनेका घरहरुको घर नक्सा अभिलेखिकरण कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/10/2024 - 07:40 PDF icon CamScanner 05-09-2024 08.28.pdf
सोरु गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धि कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/10/2024 - 07:26 PDF icon CamScanner 05-09-2024 08.13.pdf
सोरु गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छि एम्वुलेन्स सन्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/10/2024 - 07:21 PDF icon CamScanner 05-09-2024 08.04.pdf
विद्यालयमा रिक्त हुने विद्यालय सहायक कर्मचारी,वालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय सहयोगी कर्मचारी नियूक्ती सम्बन्धी कार्यविधी २०८० २०७९।०८० 07/07/2023 - 17:28 PDF icon विधालयमा रिक्त.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७९ २०७९।०८० 06/21/2023 - 18:08 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वछता ऐन, २०७९.pdf
सोरु गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ २०७९।०८० 05/16/2023 - 13:29 PDF icon सोरु गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६.pdf
सोरु गाउँपालिकाको स्थानिय पूर्वाधार मर्मत सम्हार कोष तथा कार्य संचालन कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 11:09 PDF icon सोरु गाऊँपालिकाको स्थानिय पुर्वाधार मर्मत सम्भार कोष तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 11:05 PDF icon सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०७९.pdf
वातावरण तथा सामाजिक प्रवाभ मूल्याङ्कन दिगदर्शन २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 11:03 PDF icon वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाब मुल्या‌‌कन दिगदर्शन, २०७९.pdf

Pages