सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यालयमा रिक्त हुने विद्यालय सहायक कर्मचारी,वालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय सहयोगी कर्मचारी नियूक्ती सम्बन्धी कार्यविधी २०८० २०७९।०८० 07/07/2023 - 17:28 PDF icon विधालयमा रिक्त.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७९ २०७९।०८० 06/21/2023 - 18:08 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वछता ऐन, २०७९.pdf
सोरु गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ २०७९।०८० 05/16/2023 - 13:29 PDF icon सोरु गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६.pdf
सोरु गाउँपालिकाको स्थानिय पूर्वाधार मर्मत सम्हार कोष तथा कार्य संचालन कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 11:09 PDF icon सोरु गाऊँपालिकाको स्थानिय पुर्वाधार मर्मत सम्भार कोष तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 11:05 PDF icon सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०७९.pdf
वातावरण तथा सामाजिक प्रवाभ मूल्याङ्कन दिगदर्शन २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 11:03 PDF icon वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाब मुल्या‌‌कन दिगदर्शन, २०७९.pdf
गैर सरकारी संस्था समन्वय,परिचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 10:59 PDF icon गैर सरकारि स‌‍.स. परिचालन तथा......, २०७९.pdf
गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 10:55 PDF icon गुनासो व्यवस्थापान कार्यविधी, २०७९.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 10:53 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७९.pdf
प्राविधिक कर्मचारीहरुको फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 10:46 PDF icon फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कायबिधी २०७९.pdf

Pages