सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

धर्म बहादुर शाही (९८४८१५२६८४)

ईमेल: 
dharmabdrshahi2079@gmail.com
फोन: 
९८४८१५२६८४