सोरू गाउँपालिकाको वेब सार्इटमा तपार्इहरूलार्इ हार्दिक स्वागत छ ।
जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँसराई जस्ता व्यक्तिगत तथा सामाजिक घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा दर्ता गराऔँ ।

लाल बहादुर मल्ल 9848110377

लाल बहादुर मल्ल
ईमेल: 
Ito.sorumun@gmail.com
फोन: 
9858366277

प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत  

Section: 
प्रशासन