सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुचि प्रकाशित गरिएको बारे !

आर्थिक वर्ष: