सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

बाह्रौं गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !

आर्थिक वर्ष: