सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना !

आर्थिक वर्ष: