सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँसराई जस्ता व्यक्तिगत तथा सामाजिक घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा दर्ता गराऔँ ।

वडा नं ४

डबले शाही

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम गठित गाँउपालिका, नगरपालिका, स्वायत्त, संरक्षित  वा बिशेष क्षेत्रको नाम, संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको सिफारिसमा बनेको ७५३ वटा स्थानीय तह अन्तर्गत साेरू गाउँपालिका पनि एक हो । यसै गाउँपालिकामा पर्ने ११ वटा वडाहरू मध्ये ४ नं. वडा साविकको लिब्र गा.वि.स. का सवै वडाहरू मिलेर बनेको छ । यस वडाकाे कार्यालय लिब्रमा साविककै गाविस भवनमा रहेको छ । 

 

Population: 
१०९०
Ward Contact Number: 
९८४८३८८८६०