सोरू गाउँपालिकाको वेब सार्इटमा तपार्इहरूलार्इ हार्दिक स्वागत छ ।
जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँसराई जस्ता व्यक्तिगत तथा सामाजिक घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा दर्ता गराऔँ ।

साेरू गाउँपालिकाकाे अा.व.२०७५।०७६ प्रथम चाैकासिक अाय,व्यय तथा प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष: