सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

साेरू गाउँपालिकाकाे अा.व.२०७५।०७६ प्रथम चाैकासिक अाय,व्यय तथा प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष: