सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँसराई जस्ता व्यक्तिगत तथा सामाजिक घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा दर्ता गराऔँ ।

२०७८/०१/२७ गतेको सोरु गाउँपालिकाको कोभिड १९ सम्बन्धी दैनिक रिपोर्ट !

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: