सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

Published Invitation for Online Bids in naya pattrika .

Soru Rural Municipality Office

Office of the Rural Municipal Executive

Jima, Mugu

Karnali Province, Nepal

Invitation for Online Bids

Date of publication: 2076/01/09 (22 April, 2019)

Soru Rural Municipality Office, Jima, Mugu invites online bids under e-procurement system from eligible bidders for the procurement of following works

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: