सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेलमिलाप केन्द्र संचालन कार्यविधी २०७९ २०७९।०८० 05/09/2023 - 10:44 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र संचालन कार्यबिधी २०७९ (2).pdf
न्यायिक समिति संचालन कार्यविधी सम्बन्धी ऐन २०७९ २०७९।०८० 03/01/2023 - 14:26 PDF icon न्याइक समिती कार्यबिधी सम्बन्धि यन.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७९ २०७९।०८० 03/01/2023 - 14:19 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७९.pdf
गै स स समन्वय,परिचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ २०७९।०८० 03/01/2023 - 14:17 PDF icon गै स स समन्वय अनुगमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७९.pdf
सोरु गाउँपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७८ २०७९।०८० 09/05/2022 - 11:49 PDF icon सोरु गा‍ पा को सुपरीवेक्षण अनुगमन कार्यविधि.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७७ २०७९।०८० 09/05/2022 - 11:46 PDF icon सेारु गा‍ पा‍_स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन_२०७७.pdf
सोरु गा पा स्वास्थ्य निति २०७९।०८० 09/05/2022 - 11:45 PDF icon सेारु गा‍ पा‍ स्वास्थ्य निति.pdf
साेरू गाउँपालिकाकाे आर्थिक एेन २०७५ ७४/७५ 07/05/2018 - 14:10 PDF icon साेरू गाउँपालिकाकाे आर्थिक एेन २०७५
साेरू गाउँपालिकाकाे विनियाेजन एेन २०७५ ७४/७५ 07/05/2018 - 13:40 PDF icon सोरू गाउँपालीकाको विनियाेजन एेन २०७५

Pages