सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

बैकल्पिक वा अस्थायी योग्यताक्रम सिफारिसको निबेदन (नमूना )

आर्थिक वर्ष: