सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँसराई जस्ता व्यक्तिगत तथा सामाजिक घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा दर्ता गराऔँ ।

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Published Invitation for Online Bids in naya pattrika .

Soru Rural Municipality Office

Office of the Rural Municipal Executive

Jima, Mugu

Karnali Province, Nepal

Invitation for Online Bids

Date of publication: 2076/01/09 (22 April, 2019)

दस्तावेज: 

Pages